Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Erdei Zoltán

A metafizikai egyedüllét fokozatai

Erdei Zoltán második könyvében arra vállalkozik – meggyőződé- sünk szerint sikerrel –, hogy a szolipszizmus élő megtapasztalásá- nak leírását adja. A Szerző a szolipszizmus szóval nem elsősorban egy metafizikai doktrínát jelöl, hanem azt az eredeti, emberfeletti, isteni, sőt istenfeletti tudatállapotot, amelynek alanya magában hordozza mindenek megteremtésének lehetőségét, és mindenek megnem-teremtésének lehetőségét is. Ez az alany nem ragadható meg másként, csak egyes szám első személyben, mint Önmagam(ság).

Ennek fényében mondható az, hogy nem pusztán minden bennem van, hanem minden én önmagam vagyok. Ez a spirituális út célja; vagyis a cél a szolipszisztikus átélés és állapot megvalósítása. A metafizikai egyedüllét azonos a szolipszisztikus „állapottal” (vagy inkább állapotfeletti állapottal), és eme szellemi tapasztalati síkot több fokozaton keresztül lehet megragadni.

Eme síkokat „írja le” Erdei Zoltán, miközben maga is hangsúlyozza, hogy mennyire sápadtak a szavak eme spirituális átélések érzékeltetésére. A könyv a válsághelyzet, a közönséges ember állapotának érzékeltetésével indul, amely ellenpont ja az eredet i és egyben megvalósítandó állapotnak, és amely módszertani alapot szolgáltat a spirituális út ívének érzékeltetéséhez. Megmutatja, mely főbb pontokon lehet elbukni annak az embernek, aki a válsághelyzet megoldására törekszik. E főbb pontok az álezotéria, valamint a doktrinális igazságok birtoklása melletti spirituális hübrisz.

A lényeg – a metafizikai egyedüllét fokozatainak érzékeltetése – azonban ezután következik, hogy aztán az utolsó fejezetben konkludáljon a legalapvetőbb tapasztalat kimondásában. Eme legalapvetőbb tapasztalat azonban nem érthető meg – vagyis inkább absztrakt maradna – a könyv egésze, az „előzmények” nélkül. Egyedülálló a könyvben az, hogy a modern ember válságát nem a külső körülmények korholásában ragadja meg, hanem bensőleg, a személy töredékességének érzékeltetése révén, és a „megoldást” is a személyből kiinduló, lényegi értelemben vett szubjektív út bejárásában látja.


Nincs raktáron
13
2 906 Ft
2 516 Ft
Nincs raktáron
Hasonló termékek