Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Sámánhangok

Az ellentétek - élet és halál, fény és árnyék, férfi és nő - feloldása és a töredezett formák ismételt összeállítása az egyik legállandóbb impulzus a sámán által megélt beavató és átalakító folyamatban. Az eredeti állapot, az ősidők teljessége, mely mára széttört és széttagolódott, nemcsak egyesítést jelentő cselekedet, hanem isteni visszaemlékezés arra az időre, amikor egy teljes valóság létezett.

A sámán munkájához tartozik az egyensúly fenntartása az emberi közösségben csakúgy, mint a közösség és az istenek, illetve az adott kultúrában az életet irányító isteni erők között. Amikor a lét e különféle tartományaiban az egyensúly felborul, a sámán feladata az elveszett harmónia helyreállítása.

"Láttad, milyen az, amikor a pejothoz zarándokolunk. Nem eszünk, nem iszunk, kínoz az éhség, kínoz a szomjúság. Az akaraterőnk visz. Egy a szívünk, egy az akaratunk. Így megyünk, mert huicholok vagyunk. Ebből fakad egységünk, életünk. Ezt kell megvédenünk."

Jibai-dthulin fia egy a murri alosztályhoz és a kenguru totemhez tartozó wiradzsuri volt. A. W. Howitt szerint Gyík Fia csak azután mondta el neki a történetet, miután megtudta, hogy Howitt maga is részesült beavatásban és rá lehet bízni a sámántanuló beavatása során tett szent utazásának különös részleteit.

Dick Mahwee, sok más paviotszó sámánhoz hasonlóan, csak ötvenéves korában kapta meg erejét. Fiatalkorában látott már álmokat ez a nevadai Piramis-tó vidékéről származó, eljövendő sámán, melyekben másokat gyógyított, ám e jeleket nem vette komolyan. Érett férfiként ezektől függetlenül döntött úgy, hogy egy szent barlangba megy elnyerni az erőt, melyben a gyógyító részesülhet.

„Néha, amikor Christiant kell oktatnom, érthetetlen nyugtalanság fog el. Az az érzésem, hogy a megtestesült Sátánnal állok szemközt. … Ma, amint épp hozzákezdtem volna a pogányok tanításának, ismét elfogott ez a rettegés attól, hogy szemtől-szembe találkozom Christiannel, és kénytelen voltam várakoztatni őket, amíg lementem a tengerpartra, és magányosan, a Mindenható Istenhez imádkozva felvérteztem magam.”

A sámán hangja, akár énekben vagy kántálásban emeli föl, akár a mitologikus múlt ősi történeteit visszhangozza, akár személyes beszámolót mesél el a révülésről, a beavatásról vagy a gyógyításról, olyan időtlen szimbólumok vivőfrekvenciája, melyek eme legarchaikusabb szent megnyilvánulást jellemzik.

A sámán a csontokból újjászületve lép túl a lét halandó és véges dimenzióin.
A Nap égi szférájába, a megvilágosodás területére emelkedés járműve lehet a dob. A jakutok azt mondják: „A dob a lovunk.”