Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Jézus és a felébredés

Adyashanti: A második megkísértés a hübriszhez köthető. Azt hiszem, a hübriszt már mindannyian megtapasztaltuk, amikor kicsit többet gondoltunk magunkról, vagy többnek tartottuk magunkat, annál, amilyenek valójában vagyunk.

Adyashanti: Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le – mondta tanítványainak -, én arrébb megyek és imádkozom.” Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett.

Adyashanti: Késői tinédzseréveimben egyre jobban érdekeltek a szellemi élet mélyebb rétegei.
Akkoriban nem a kereszténységről gondolkodtam. Elolvastam jó néhány spirituális könyvet, és egy zen buddhizmusról szóló könyvben ráakadtam a szóra: megvilágosodás.

Adyashanti: Mária nemcsak a szeretetben és a nyitott szívben megnyilvánuló megváltás mintaképe, hanem az odaadásé is. Irányultsága abban a pillanatban megváltozik, amikor Jézust mesterének ismeri el, és megszületik benne a teljes odaadás.

Adyashanti: Sokszor elmerengek, vajon milyen lenne, ha Jézus ma élne? Képzeljük el Jézust, – aki végső soron nem keresztény volt, hanem zsidó – amint belép egy templomba, fellép a szószékre, és prédikál.

Adyashanti: Az első csoda, amit megnézünk, akkor történik, amikor Jézus átkel a Galileai-tengeren. A történet így szól:
Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt.

Adyashanti: Tekintsük át, Jézus hogyan foglalja tanításait példázatokba a tanítványainak. „Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak, hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.” [Márk 4:11-12]

Adyashanti: Keresztelő János egyfajta vadember. A társadalom peremén él. A leírások szerint teveszőr ruhát visel, sáskán és vadmézen él. A társadalom és a kultúra keretein kívül tevékenykedik.

Adyashanti: Jézus története a szellemi felébredés útját tükrözi mindazok számára, akiknek van szeme a látáshoz, vagy tapasztalata a beazonosításához. Úgy hiszem, hogy ez az egyik legjobb szemüveg, amelyen keresztül történetére pillantást vethetünk, mivel ebből a perspektívából szemlélve, metaforaként élni és lélegezni kezd.