Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Szentek, ​bölcsek, mesterek és misztikusok
Szentek, ​bölcsek, mesterek és misztikusok
4 700 Ft
3 760 Ft

Judith Reichenberg-Ullman · Robert Ullman

Szentek, ​bölcsek, mesterek és misztikusok

Megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig.

Ebben a gyűjteményes kötetben harminchárom nagyszerű személyiség szerepel a világ különböző bölcseleti hagyományaiból, illetve néhányan mindenféle hagyományon kívülről. Sokuk jól ismert a szellemi úton járók körében, de helyet kaptak olyan különleges egyéniségek is, akiket távolabb maradtak a népszerűsítés köreitől.

Néhányuk a teljesség igénye nélkül: A Buddha, Kabír, Dzsaláladdín Rúmi, Sienai Szent Katalin, Keresztes Szent János, Báál Sém Tov, Bahá’u’lláh, Srí Ramana Maharsi, J. Krishnamurti, Eckhardt Tolle, Paramahansza Jógánanda és mások.

Minden fejezet rövid bevezetővel indul, melynek célja, hogy a fejezet főszereplőjét elhelyezze születési helyének és történelmi korának összefüggéseiben. A rendkívül érdekes beszámolókból nemcsak az egyes emberek felébredésének részleteit ismerhetjük meg, hanem magáról a megvilágosodásnak nevezett jelenségről is árnyaltabb képet kaphatunk.

Méltatások

„Ebben az értékes, inspiráló könyvben olyan – ismert vagy ismeretlen – emberek történeteit találjuk, akik átélték és megvalósították a megvilágosodott tudat bizonyos vonatkozásait. Bár óriási a változatosság a tapasztalataik terén, felismeréseiknek mégis egyetemes minősége van. Minden egyes történet arra bátorít bennünket, hogy mélyebb tudatosságot fejlesszünk ki, hogy méltányoljuk az egyes emberek által bejárt szellemi utakat, nagyra becsüljük mindazokat a pozitív minőségeket, amelyeket megtestesítenek, és értékeljük mindazokat a megértéseket és felismeréseket, amelyeket az élet természetérôl meg­ta­pasztaltak. (…) A világ minden szellemi hagyományában bukkannak fel példái olyan embereknek, akik a bölcsességet keresték és az együttérzést gyakorolták egész életükön át. Láthatjuk tehát, hogy a tudat megvilágosítása egyetemes jelenség. Megtörténhet Keleten és Nyugaton, Északon és Délen, származásra és vallásra való tekintet nélkül, sôt, még vallástalan emberek között is.”
Őszentsége a Dalai Láma előszavából

 

„A misztikusok állításai nem puszta hiten vagy elképzelésen, elméleten vagy dogmán alapulnak, hanem közvetlen tapasztalaton, megélt spirituális élményen. Ez különbözteti meg a misztikát a hittételeken alapuló vallásos hiedelmektől. Az emberi szellem univerzálisan istenről szóló intuíciókat teremt. Ezek az intuíciók és belátások alkotják a világ spirituális és böl-cseleti hagyományainak magját. És megint csak, hiába különböznek bizo-nyosan e nagyszerû hagyományok felszíni struktúrái, a mély struktúrák igen hasonlóak, gyakran azonosak. Az örök filozófiát ekképpen leginkább az embernek az istenivel való találkozásának mély struktúrái érdeklik. Hiszen ha rábukkanhatsz egy olyan igazságra, melyben a hinduk, a keresz-tények, a buddhisták, a taoisták és a szúfik mind egyetértenek, akkor valószínűleg valami egészen fontos dologra akadtál, olyasmire, ami egyetemes igazságokat rejt magában, olyasmire, ami az emberi állapot lényegét érinti.”
Ken Wilber

Könyvrészletek ITT


Raktáron
20
4 700 Ft
3 760 Ft
Tartalomjegyzék
 • Õszentsége a Dalai Láma elõszava 11
 • Bevezetés: Mi a megvilágosodás? 15
 • GAUTAMA, ABUDDHA 25 A szenvedéstõl a nirvánáig
 • HUJ NENG 31 A rõzsehordárból lett Hatodik Pátriárka
 • JESECOGYAL 45 A Lótuszból Született asszonya
 • DZSALÁLADDÍNRÚMI 51 Megittasodva a kedvestõl
 • ÁBRAHÁMABULAFIAKABBALISTAISKOLÁJÁNAKEGY TANÍTVÁNYA 59 Kabbala: Isten titkos nevei
 • SIENAI SZENTKATALIN 67 Krisztus menyasszonya
 • KABÍR 79 A dogmán túl, az isteniség felé
 • GENDÜNGYACOPALZANGPO 87 Az Õrült Dalai Láma versei
 • KERESZTESSZENTJÁNOS 97 A lélek sötét éjszakájának meghaladása
 • BÁÁLSÉMTOV 103 A mennyei hászid
 • HAKUIN 111 Felbukni a nevetéstõl
 • BAHÁ’U’LLÁH 119 Rabságban, mégis szabadon
 • RÁMAKRISNAPARAMAHANSZA 125 Kálí Anya elragadtatott imádója
 • SRÍ RAMANAMAHARSI 135 Én nem a test vagyok, hanem az Önvaló
 • SZVÁMÍ (PÁPÁ) RÁMDÁSZÉSKRISNABÁÍ ANYA 145 Csak Rám (Isten) létezik Az isteni Anyával
 • PARAMAHANSZAJÓGÁNANDA 153 A kozmikus tudat elhozása Nyugatra
 • MÉHÉRBÁBÁ 165 Egy Avatár egyetemes szeretete
 • J. KRISHNAMURTI 175 Megmámorosodtam Istentõl
 • FRANKLINMERRELL-WOLFF 181 Térhez vezetõ ösvények
 • PEACEPILGRIM 191 Gyaloglás a világbékéért
 • GÓPÍ KRISNA 199 A kundaliní-ébredés eredménye
 • LESTERLEVENSON 209 Elengedés a végsõ szabadságért
 • JEANKLEIN 221 Az egyéntõl a személytelenségig
 • RÁMESBALSZEKÁR 233 Meg kellett történnie
 • ROBERTADAMS 241 A Szív csendje
 • BERNADETTEROBERTS 249 Utazás a nem-individuumba
 • DÍPAKÓDIKAL A világegyetemmé válni anélkül, hogy kilépnénk a házunkból
 • GANGAJI 267 Ki vagy te? Te Az vagy!
 • ECKHARTTOLLE 275 A most hatalma
 • A. H. ALMAAS 281 A lényeg meglátása a gyémánt megközelítés segítségével
 • SHANTIMAYI 295 Konzervgyári megvilágosodás
 • MÁTÁAMRITÁNANDAMAJÍ 301 Akit az Isteni Anya megölelt
 • SUZANNESEGAL 309 Összeütközés a végtelennel
 • Válogatott bibliográfia 319
 • Internetes források 325
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek