Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

A bölcs szív
A bölcs szív
5 900 Ft
5 400 Ft

Jack Kornfield

A bölcs szív

Buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára

Jack Kornfield fiatalemberként tíz évet töltött távol-keleti kolostorokban, első kézből tapasztalván meg a buddhista tanítások életre szóló átalakító erejét. Az Egyesült Államokba hazatérve PhD fokozatot szerzett klinikai pszichológiából és maga is kolostort alapított a kaliforniai Spirit Rockban. Ebben a könyvében a buddhizmus tanításait olyan pszichológiai rendszerként mutatja be, amely az emberi szellem nemességére és szakralitására, az érzelmek és a gondolatok finom analízisére, az elme és a szív transzformációjára helyezi a hangsúlyt. Ellentétben a nyugati pszichológia és pszichiátria fősodrának orvosi irányultságával, itt a sugárzó emberi méltóságra épülő szemlélettel van dolgunk, egy praktikus úttal, amelyet rendszeres gyakorlással a saját életünkben valósíthatunk meg. A kötetben megismerkedhetünk Kornfield nagyszerű tanítóinak bölcs tanácsaival, sok-sok történetet olvashatunk saját terápiás praxisából és feltárul élettörténete is: hogyan küzdött meg családon belüli erőszakkal terhelt gyermekkorának árnyaival.

„Jack Kornfield csodálatos mesélő és nagy tanító.”

Thich Nhat Hanh


Raktáron
8
5 900 Ft
5 400 Ft
Tartalomjegyzék

I. rész KIK VAGYUNK VALÓJÁBAN?

1. fejezet Nemesség - Eredendő jóságunk 1. alapelv: Lássuk meg minden emberi lény belső nemességét és szépségét. Belső szabadság: a szív megszabadulása - Szent észlelés Gyakorlat: Lássuk meg a titkos jóságot 2. fejezet Forduljunk a világ felé kedvességgel - Az együttérzés pszichológiája 2. alapelv: Az együttérzés legalapvetőbb természetünk. Abból ered,hogy mindennel kapcsolatban állunk. Valódi természetünk az együttérzés - Az öngyűlölet problémája - Az együttérzés bátorság Gyakorlat: Együttérzés-meditáció 3. fejezet Ki néz a tükörbe? A tudatosság természete 3. alapelv: Amikor a figyelmet a tapasztalásról a tudomással rendelkező,tágas tudatosságra helyezzük át, megszületik a bölcsesség. A tudatosság kétféle jellege - Amikor ráébredünk a tiszta tudatosságra: az égbolt - Lényegünk Gyakorlat: Hangok folyama 4. fejezet A tudatosság elszíneződése 4. alapelv: Vegyük észre a tudatosságot megtöltő tudatállapotokat, és az egészségtelen állapotok felől mozduljunk el az egészségesek felé. Egészséges és egészségtelen tudatállapotok - Az egészségtelen kondicionálás elengedése Gyakorlat: A tudatállapotok felismerése 5. fejezet Az én titokzatos illúziója 5. alapelv: Az énre vonatkozó elképzeléseket az azonosítás alakítja ki. Minél kevésbé ragaszkodunk az énről alkotott elképzelésekhez, annál szabadabbak és boldogabbak leszünk. A fejlődés paradoxonja - Azonosulás - Azonosulás szerepeinkkel és az énképpel - Azonosulás az énnel - A szeretet az éntelenségből születik Gyakorlat: Az én létrehozása és szétoszlatása 6. fejezet Az egyetemestől a személyesig - A paradoxon pszichológiája 6. alapelv: Életünknek egyetemes és személyes természete is van, és ha boldogok és szabadok akarunk lenni, mindkét aspektusra tekintettel kell lennünk. Az egyetemes aspektus - A forma szentsége - Az egyetemes és a személyes között: a fogalmak birodalma Gyakorlat: Az egyetemes perspektíva

II. rész ÉBERSÉG (MINDFULNESS): A HATÁSOS GYÓGYSZER

7. fejezet Az éberség felszabadító ereje 7. alapelv: Felszabadító erejű, ha éber figyelemmel fordulunk bármely tapasztalás felé. Az éberség hatására a megfelelő perspektívából szemléljük a dolgokat, egyensúlyba kerülünk önmagunkkal, és megszabadulunk. Az éberség mint félelem nélküli jelenlét - Az éber átalakulás négy alapelve - Az azonosulás hiányának eredményei Gyakorlat: A napi rendszerességgel végzett meditáció bevezetése 8. fejezet Az értékes emberi test 8. alapelv: A testre irányuló éberségnek köszönhetően teljesebben élhetjük az életet. Ez az éberség gyógyít, és bölccsé, szabaddá tesz. Vezessük vissza a szívet a testhez - A testen át a halálnélkülibe - A test elemi élete Gyakorlat: Sétálómeditáció 9. fejezet Az érzések folyama 9. alapelv: A bölcsesség tisztában van azzal, hogy milyen érzések vannak jelen, de nem vész el bennük. Az elsődleges érzések - Dolgozzunk az érzelmekkel Gyakorlat: Meditáció a veszteség fölött érzett fájdalmon 10. fejezet A történeteket gyártó tudat 10. alapelv: A gondolatok sokszor egyoldalúak és nem igazak. Tanuljuk meg tudatosítani a gondolatokat, ahelyett, hogy elvesznénk bennük. Vizsgáljuk meg a gondolatokat - Váljunk le a történetről - A gondolatok mögött meghúzódó valóság - A gyerek, a fürdővíz és a célravezető gondolkodás Gyakorlat: Egyoldalú gondolatok 11. fejezet Az ősi tudattalan 11. alapelv: Létezik személyes és egyetemes tudattalan. Megértésre jutunk és elérjük a szabadságot, ha a tudatosságot a tudattalan felé fordítjuk. Az egyéni tudattalan - A tárház-tudatosság - Az előző életek tudattalanja - Az álmok és a tudattalan -A szenvedés tudattalan okainak átalakítása

III. rész A SZENVEDÉS OKAINAK ÁTALAKÍTÁSA

12. fejezet Buddhista személyiségtípusok 12. alapelv: Az egészségtelen személyiségmintázatok felismerhetők és velünk született lelkialkatunk egészséges megnyilvánulásává alakíthatók. Azonosítsuk, hogy melyik típusba tartozunk - A lelkialkat, amelyben a ragaszkodás dominál (a transzformáció előtt) - A lelkialkat, amelyben az ellenérzés dominál (a transzformáció előtt) - A lelkialkat, amelyben a nemtudás dominál (a transzformáció előtt) - Sajátos személyiségünk elfogadása - A transzformáció alkímiája Gyakorlat: Tudatosítsuk a személyiségtípusunkat 13. fejezet A vágy bőséggé alakítása 13. alapelv: Egészséges és egészségtelen vágyak egyaránt vannak. Ismerjük meg a kettő közti különbséget, és a vágyak közepette találjuk meg a szabadságot! A vágyak megragadásának ára - Nem vagyunk azonosak vágyainkkal - Egészséges vágy - A megragadástól a bőségig - Bőség és elégedettség - Természetes nagylelkűség - A vágyból ékesség lesz Gyakorlat: Nagylelkűség 14. fejezet A gyűlöleten túl, a békés szívhez 14. alapelv: Ha belekapaszkodunk a haragba és a gyűlöletbe, szenvedni fogunk. De reagálhatunk határozottan, bölcsen és együttérzéssel, gyűlölködés nélkül. A gyűlölet természete - Egészséges reakciók kialakítása - Őszinteség és békés szív - A bölcsesség kardja és a valódi erő Gyakorlat: Fedezzük fel a fájdalmat és a félelmet a harag mögött 15. fejezet A nemtudástól a bölcsességig - Ébredés az álomból 15. alapelv: A nemtudás azt jelenti, hogy tévesen értelmezzük a világot, és elfelejtjük, kik vagyunk. A nemtudás valamennyi egészségtelen állapot oka. Szabaduljunk meg a nemtudástól és lássunk bölcsességgel. Figyelmetlenség: a nemtudás első szintje - A tagadás nemtudása - A valóság téves észlelése - Emlékszünk arra, hogy kik vagyunk -A tágas és tiszta szív

IV. rész MEGTALÁLJUK A SZABADSÁGOT

16. fejezet Szenvedés és elengedés 16. alapelv: A fájdalom elkerülhetetlen, de a szenvedés elkerülhető. A szenvedés oka a ragaszkodás. Ha megszüntetjük a ragaszkodást, megszabadulunk a szenvedéstől. Az első nemes igazság - A szenvedés okai - Elengedés - Elengedés és könnyedség - Az elengedés eredménye Gyakorlat: Elengedés 17. fejezet A szív iránytűje Szándék és karma 17. alapelv: Legyünk tudatában a szándékunknak. A szándék a mag, amelyből a jövőnk kisarjad. A karma és a szokások - Elkötelezettség és hosszú távú szándék - A pokolba vezető út és a nemtudás vezérelte szándék - Szándékaink megtámogatása -A pillanatnyi szándék tisztázása - Szent csönd - A szív iránytűjének beállítása Gyakorlat: Bölcs szándékkal nézzünk szembe a nehézségekkel 18. fejezet Szent látomás Képzelet, rítus és menedék 18. alapelv: Az, amit újra meg újra vizualizálunk, átalakítja a testünket és a tudatosságunkat. Vizualizáljunk hát szabadságot és együttérzést! A vizualizáció ereje - Rítus: a szív nyelve - Rítusok kialakítása - Menedéket találni Gyakorlat: Vizualizáció 19. fejezet A szív viselkedéslélektana Buddhista kognitív tréning 19. alapelv: Ha újra meg újra gondolunk valamit, az alakítja a világunkat. Az együttérzéstől vezérelve az egészségtelen gondolatokat egészségesekkel cseréljük fel. A dalai láma kedvenc gyakorlatai - A tudat átképzése - Felszabadítjuk magunkat - Bízzunk valódi természetünkben Gyakorlat: A fájdalmas gondolatok együttérző cseréje 20. fejezet Az összeszedettség és a tudat misztikus dimenziói 20. alapelv: Az összeszedettség ereje belső gyakorlatokkal fejleszthető ki. Az összeszedettség a gyógyulás és a megértés mélységes dimenzióit nyitja meg a tudatosság előtt. Optimális mentális egészség - Az összeszedettség működése - Megtisztulás: a magasabb állapotok kapuja - Hatalmas csönd és ragyogás - Hajlékonyság és belátás: az összeszedettség eredményei - Természetfeletti képességek

V. rész A BÖLCS SZÍV MEGTESTESÍTÉSE

21. fejezet Az erény, a megtisztulás és a megbocsátás művészete 21. alapelv: A valódi boldogsághoz elengedhetetlen az erény és az integritás. Vigyáznunk kell integritásunkra. Az erény tanítása a pszichoterápiában - Megtisztulás és megbocsátás 22. alapelv: A megbocsátás lehetséges, és egyben szükséges is. Sosincs túl késő hozzá, sohasem túl késő újrakezdeni. A megbocsátás gyakorlata Gyakorlat: Megbocsátásmeditáció Kérjük a többieket, hogy bocsássanak meg - Megbocsátunk saját magunknak - Megbocsátunk azoknak, akik ártottak nekünk 22. fejezet A bódhiszattva - A világgal törődünk 23. alapelv: Nincs különbség belső és külső, az én és a másik között. Ha magunkkal törődünk, a világgal törődünk. Ha a világgal törődünk, magunkkal törődünk. A bódhiszattva - Kiegyensúlyozott élet: kapcsoljuk ki a híreket - Szembenézünk az igazsággal - Vizualizáljuk a szabadulást és az igazságosságot -A világgal törődünk Gyakorlat: A bódhiszattva-fogadalom 23. fejezet A középút bölcsessége 24. alapelv: A középútra az ellentétek között lelhetünk rá. Pihenjünk el középen; és találjuk meg a jóllétet, bárhol is vagyunk. Kibékülünk a bizonytalansággal 25. alapelv: Engedjük el a meggyőződéseinket. Szabaduljunk meg a nézeteinktől. Nyíljunk meg az ismeretlen, a misztérium előtt. Megszabadulunk a nézeteinktől - Megnyílunk az ismeretlen előtt - Magokat vetünk el a középúton Gyakorlat: A nem tudom-tudat 24. fejezet A felébredett szív 26. alapelv: A békés szívből szeretet fakad. Amikor a szeretet szenvedéssel találkozik, együttérzéssé alakul, és amikor boldogságot lát, öröm lesz belőle. A négy ragyogó lakhely - A szeretet felkeltése - Természetes öröm - Szabadság itt és most Gyakorlatok: Szeretőkedvesség-meditáció - Együttérzés-meditáció - Hála- és örömmeditáció -Egykedvűség- és békemeditáció
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek