Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság
Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság
4 300 Ft
3 444 Ft

Láma Anagarika Govinda

Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság

Ez az érett korában írott könyve a világhírű buddhista tanító, tudós és művész gazdag életművének összefoglalása és megkoronázása. A Fehér felhők útja hazánkban is jól ismert szerzője a meditációt nem elkoptatott elméletek alapján, hanem a gyakorlati tapasztalás oldaláról mutatja be. Láma Govinda keleti és a nyugati kultúra közti hídverőként egyformán otthonosan mozog a két világban, és képes arra, hogy a kelet misztikus eszméit és módszereit befogadhatóvá tegye a nyugati olvasó számára. Eredeti meglátásait, a meditációval kapcsolatos fölismeréseit hatvan év odaadó gyakorlása során szerzett személyes tapasztalatai hitelesítik.

Könyvrészletek ITT Lapozz bele ITT

E könyv nem szabályokat állít a meditációra nézve, s nem vélt igazságokat nyilatkoztat ki, hanem inspirál. A meditációt alapvetően egyéni, teremtő műveletként mutatja be, mely a személyiség összes erőinek bevetésével megy végbe. Célja a tudatosság lehetőségeinek alkotó kibontakoztatása, mely az életünk minőségét magasabb szintre emeli. A kötet első része tárgyalja a buddhizmusnak azokat a lélektani vonatkozásait, amelyeken az öntudatra ébredés belső útja alapul. Ezt a gyémántút buddhizmus meditációs módszereinek mélyreható elemzése követi. E hagyomány a képzelet erejét tekinti a legelevenebb és leghatékonyabb eszköznek önmagunk átalakítására. Külön fejezet foglalkozik a légzés meditációs alkalmazásaival, a meditációban használt misztikus hangok – a mantrák – tudományával, s ezeknek a csakrákra, a test rejtett erőközpontjaira gyakorolt hatásaival. A szerző bemutatja, hogyan képezi le az ezoterikus mandalák szerkezete és jelentése a meditáció összetett élményvilágát.

A további részek önállóan is olvasható, elmélyült írások a művészet és a meditáció közötti párhuzamokról, az alany és a tárgy problémájáról, az emberi tudatosság többdimenziós jellegéről.

A könyvet inspiráló elmélkedések zárják olyan, az élet végső kérdéseivel kapcsolatos témákról, mint a halál legyőzésének lehetősége, az élet és a halál misztériuma, az egyedi és az egyetemes viszonya, a csodálatos értelme, a tudat teremtő ereje, a szabad akarat kérdése vagy az idő misztériuma. E mű az egyik legjobb, modern szerző által írt könyv a buddhizmusról. Életünk minden mozzanatában láthatóvá teszi a csodát, kaput nyitva az élet nagy misztériumára.
Raktáron
20
4 300 Ft
3 444 Ft
Tartalomjegyzék
 • Ábrák és illusztrációk jegyzéke 8
 • Előszó 9
 • Idegen szavak átírása 10

I. rész

 • A BUDDHIZMUS KIALAKULÁSA az alapelvek megfogalmazásától a meditációs megvalósításig 11
 • Az élő hagyomány folyama 13
 • A dharmaelmélet 16
 • A lényegnélküliség tana 19
 • Az intuíció és az egyetemesség útja 24
 • A hatodik pátriárka üzenete 30
 • A misztikus ösvény mesterei 35
 • A tantrikus tapasztalat 41
 • Értelem és intuíció 46
 • Fogalom és valóság 51
 • Az alkotó képzelet átalakítóereje 56

II. rész

 • A VADZSRAJÁNA MEDITÁCIÓ ALAPELEMEI
 • Az emberi személyiség összetevőinek átalakítása 61
 • A meditáció szimfóniájának négy tétele 65
 • A kéztartások jelentése 70
 • Irányok, színek és időbeli sorrend a mandalában 77
 • A mantra mint beavatási pecsét és a meditációs tapasztalat jelképe 83
 • A mantra mint őshang és archetipikus nyelvi szimbólum 87
 • A „hríh” mantrikus magszótag jelentése 94
 • A magszótagok vagy bídzsák többdimenziós jellege 100
 • A mantrikus igék többdimenziós jellege és
 • kapcsolatuk a magasabb pszichikai központokkal 107
 • A meditáció két szakasza és a testmandala pszichikai központjai 113

III. rész

 • A MEDITÁCIÓ mint közvetlen tapasztalat és mint szellemi magatartás 119
 • Ellentettség és egységbe foglalás 121
 • A belső út 127
 • A test tudatosítása 134
 • A légzés szemlélése és a prána jelentése 141
 • Az éberség alapzatai 148
 • A meditáció alapelvei 155
 • Az odaadás jelentősége a meditációban és az imában 162

IV. rész

 • MŰVÉSZET ÉS MEDITÁCIÓ 175
 • Az élet kútja 177
 • A művészet és a meditáció párhuzama 179
 • Az alany és a tárgy problémája 184
 • Az absztrakt művészet 188
 • Az elemi formák és színek jelképrendszere 190
 • Kozmikus meditáció 202
 • Központosulás-meditáció 209

V. rész

 • ELMÉLKEDÉSEK 219
 • Mulandóság és halhatatlanság 221
 • A halál legyőzése 227
 • Az élet misztériuma 230
 • A szavak veszélye 234
 • Örökkévalóság és végtelenség 237
 • Analízis és szintézis 241
 • Egyediség és egyetemesség 245
 • A csodálat érzése és az áhítat 248
 • A szemlélődő zen meditáció és korunk intellektuális beállítottsága 255
 • Vallás és tudomány 259
 • A tudat teremtőereje 262
 • A tökéletesség viszonylagossága 267

VI. rész

 • A TUDATOSSÁG DIMENZIÓI 271

 • A többdimenziós világkép logikája és szimbólumai 273
 • Az ősi buddhista művészet és gondolkodás térfelfogása 280
 • Az idő és a tér, valamint a szabad akarat problémája 294
 • Az idő misztériuma 303
 • A múlt és a jövő problémája 315
 • A valóság két oldala 327
 • Név- és tárgymutató 340
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek