Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

A mindenség szeme

A keresés lényege

A Buddha azt mondta, hogy aki hall a megvilágosodásról, és megtudja, mi az, soha nem fogja beérni semmi mással, ezért a sorsa bizonyos. A spirituális fejlődés nem valamilyen új dolog megtanulásának, hanem az akadályok eltávolításának következménye. 

2016.07.24 14:32
A keresés lényege

Az odaadás lehetővé teszi, hogy lemondjunk az elme hiúságairól és csalóka ábrándjairól, így az elme fokozatosan szabadabbá válik, és egyre jobban megnyílik az Igazság világossága előtt.

A megvilágosodás olyan spirituális állapotokra utal, amelyekben az egyén ­ akár szándékosan, akár tudattalanul ­ elegendő korlátjától szabadul meg, miáltal hirtelen az összefüggések egy nagyobb rendszere jelenik meg előtte, s világossá, érthetővé tesz és feltár egy tágasabb tudatmezőt, amely valóban belső világosságként tapasztalható. Ez a tudatosság világossága, az Önvaló ragyogása, amely mélységes szeretetként sugárzik. Bár ez a tapasztalat sokak számára talán nem tartós (akárcsak a halál közeli élmény), hatása mégis maradandó, és örökre megváltoztat.

A felejthetetlen élmény rendszerint vágyakozást ébreszt, hogy visszatérhessünk ebbe az állapotba, és ennek érdekében talán a világon bármiről hajlandóak lennénk lemondani. A kíváncsiságot elhivatottság, önátadás és odaadás váltja fel. Megerősödik a spirituális sugallat, és ennek fénye vezérel életünkben.
A következő akadály, amellyel szembetalálhatjuk magunkat, az olykor kétségbeesésbe átcsapó türelmetlenség.

A keresés és az utazás felfokozott, magával sodró rögeszmévé válhat. Ezért a világosság állapotának megszűnése olykor gyötrelmes kínokat okoz, vagy bűntudatot ébreszthet, hogy talán elkövettünk valamit, ami miatt méltatlanná váltunk rá. Ekkor Istenhez könyörgünk, hogy segítsen. Istenhez hagyományosan két út vezet: a szív (szeretet, odaadás, önzetlen szolgálat, önátadás, ima és Isten tisztelete), vagy az elme (az advaita, azaz a nem-kettősség) útja. Bizonyos szakaszokban az egyik út könnyebbnek tűnhet, mint a másik, vagy váltakozva kapnak nagyobb hangsúlyt. Mindkét úton akadályt jelent az a szemlélet, hogy létezik egy személyes „én” vagy ego, amely erőfeszítéseket tesz, keres, vagy egyszer majd eléri a megvilágosodást.

Az öröm és az alázat eldönti a folyamat további részét. Ráébredünk, hogy az Önvaló felismerésére irányuló spirituális útkeresés folyamatának egészét végső sorsunk hívása indította el, és nem a korlátolt ego késztetéseiből fakad.

UGRÁS A KÖNYVHÖZ