Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Kis Filokália

Azokról, akik azt hiszik, hogy cselekedeteik által igazulnak meg - Márk Remete tanításai

Márk hosszú ideig a galáciai Ankyra egyik kolostorának apátja volt, majd életének hátralévő idejére remeteségbe vonult vissza. Ezen kívül keveset tudunk róla. 

2016.07.21 15:55
Azokról, akik azt hiszik, hogy cselekedeteik által igazulnak meg - Márk Remete tanításai

Három írás maradt fenn tőle, amelyek a Kelet kolostori hagyományában nagy tekintélynek örvendenek. Nikolaoszhoz, egy fiatal szerzeteshez értékes levelet írt a lelki életről, továbbá egy értekezést a lelki törvényről, s egy másikat „Azokról, akik azt hiszik, hogy cselekedetek által igazulnak meg”. Márk mindezzel a messzaliánusok eltévelyedése ellen küzdött.

Benső könyörgés nélkül nincs tökéletes imádság. Az Úr meghallgatja azt a lelket, amely szórakozottság nélkül imádkozik.

*   *   *

A lélek, amely szórakozottság nélkül imádkozik, töredelmessé válik. „Az alázatos és töredelmes szívet, ó Isten, nem veted meg.” (Zsolt 51,19)
Az imádságot joggal nevezzük erénynek, hiszen ez az erények anyja, amely létrehozza kapcsolatunkat Krisztussal.

*   *   *

Akik Krisztusban megkeresztelkedtek, titokzatos módon megkapták a kegyelmet, azonban az olyan mértékben működik bennük, amilyen mértékben megtartják a parancsokat.

*   *   *

Az a szív, amely engedi, hogy a kellemes élvezet elszakítsa eddigi törekvésétől, már nehezen fordul vissza. Hasonlít a szakadékba gördülő nehéz kőhöz, amelyet többé nem lehet megállítani.

*   *   *

Egy fiatal állat, amely tapasztalat nélkül, mohón hol az egyik, hol a másik fűcsomót legeli, egyszer csak olyan helyre jut, amely két szakadék között fekszik. Éppen így jár a lélek is, amelynek gondolatai lépésről lépésre eltávolodnak a rendtől.

*   *   *

Ha az értelem megérett az Úrban, ha a lélek elszakadt régi szokásaitól, a szív mintegy kínpadon fekszik, mert az értelem is, a szenvedély is a saját oldalára akarja vonni.

*   *   *

Mindaz, aki az igaz hitben megkeresztelkedett, titokzatos módon megkapta a kegyelem teljességét. Ez azonban csak akkor szilárdul meg benne, ha megtartja a parancsokat.

*   *   *

A parancsok megtartása azonban teljes egészében az imádságon alapszik, mert nincs fenségesebb az olyan istenszeretetnél, amely a parancsok megtartásában nyilvánul meg.

*   *   *

A kitartás a szórakozottság nélküli imádságban arról tanúskodik, hogy az ember szereti Istent. Aki viszont elhanyagolja az imádságot, és közben elábrándozik, az kimutatja a földi dolgokhoz való ragaszkodását.

*   *   *

Amit imádság és boldog remény nélkül teszünk, rossz és tökéletlen lesz.

*   *   *

Ha imádság közben az ellenség sokféle kísértése miatt lelkünkben szomorúak leszünk, gondoljunk a halálra és a pokol kínjaira. De még jobb, ha bizalomteljes imádságban Istenhez fordulunk, mint ha a külső büntetéseket idézzük fel magunkban, jóllehet ez is hasznos.

*   *   *

Nagy erény türelmesnek lenni önmagunkkal és az Úr szava szerint szeretni ellenségünket, aki gyűlöl minket.

*   *   *

Tetteiddel tégy tanúságot bölcsességedről, mert több bölcsességet adnak ezek neked, mint a róluk szóló szavak.

*   *   *

Aki jót tesz, s ezért földi jutalmat vár, nem Isten akaratáért cselekszik, hanem saját hasznát keresi.

*   *   *

Bár titokzatosan mindig mellettünk áll a kegyelem, akaratunk mégis szabad marad, hogy a jót megtegyük-e vagy elmulasszuk.

*   *   *

Semmi sem hathatósabb Isten segítségének megszerzésére, semmi sem alkalmasabb tetszésének elnyerésére, mint az imádság.

UGRÁS A KÖNYVHÖZ