Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Dervistörténetek

Núrí Bej ódon ládája - szúfí történet

Núrí Bej egy megfontolt és tiszteletre méltó albán úr volt, aki egy nála sokkal fiatalabb nőt vett feleségül. Egy este, amikor a szokásosnál korábban ért haza, egyik hűséges szolgája odament hozzá, és így szólt:
– Úrnőnk gyanúsan viselkedik. A lakosztályában tartózkodik, egy hatalmas láda mellett, amely egykor az ön nagyanyjáé volt, és elég nagy ahhoz, hogy egy ember elrejtőzzék benne.

2016.07.05 12:46
Núrí Bej ódon ládája - szúfí történet

– Úgy tudom, mindössze néhány régi hímzés van benne, semmi több.

– Nos, azt hiszem, most sokkal többet rejt a tartalma. Asszonyod azonban nem engedi legöregebb szolgálódnak, hogy beletekintsen.

Núrí a felesége szobájába ment: asszonya kétségbeesetten ült az óriási faláda mellett.

– Megmutatnád nekem, mi van a ládában?

– Egy szolga gyanakvása miatt, vagy azért, mert nem bízol bennem?

– Nem lenne könnyebb, ha egyszerűen kinyitnád, anélkül hogy hátsó szándékokat firtatnál? – kérdezte Núrí.

– Nem hinném, hogy lehetséges.

– Zárva van?

– Igen.

– Hol van a kulcs?

Az asszony felmutatta.

– Bocsásd el a szolgálót, és átadom neked.

A férfi teljesítette a kérést. Az asszony átadta neki a kulcsot, ő maga pedig visszavonult, szemmel láthatóan feldúlt lelkiállapotban.

Núrí Bej sokáig gondolkodott. Végül magához hívatott a birtokáról négy kertészt, akik az éjszaka közepén az uradalom egyik távoli sarkába cipelték a ládát, és anélkül, hogy kinyitották volna, elásták a föld mélyére.

Soha többé nem került szóba a dolog.

Kommentár

E megindító történet – amelynek nyilvánvaló tanulsága mellett újra és újra a belső jelentését hangsúlyozzák – igen elterjedt a vándorló dervisek (Qalandarijja) körében, akiknek védőszentje a tizenharmadik században élt Andalúziai Júszuf volt.

A vándorló dervisek korábban igen nagy számban éltek Törökországban. E történetük hosszabb formában még angol nyelvterületre is eljutott E. G. Dwight Stambul Nights (Isztambuli éjszakák) című könyve révén, amely 1916-ban, majd 1922-ben jelent meg az Egyesült Államokban.