Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége
Hermész Triszmegisztosz bölcsessége
4 499 Ft
3 895 Ft

Hamvas Endre Ádám

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére.

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét. Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek - Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya - mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme - a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja - is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében most jelenik meg először magyarul.


Raktáron
13
4 499 Ft
3 895 Ft
Hasonló termékek