Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Istenismeret és istenszerelem
Istenismeret és istenszerelem
4 400 Ft
3 850 Ft

Keresztes Szent János

Istenismeret és istenszerelem

A Misztikus Doktornak tulajdonított rövid értekezés

Keresztes Szent János értekezése a misztikus út lényegét és végső célját, módszereit és állomásait, gyümölcseit és akadályait mutatja be. Mit jelent az állító és a negatív módon elért Istenmegismerés? Miben áll Isten felfoghatatlansága? Miért fontos az élő hit és a természetfeletti erények gyakorlása? Hogyan lobbanhat fel bennünk az Istenszerelem lángja? Miért és miként kell meghalnia a léleknek, hogy Istennel egyesülhessen? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a kereszténység egyik legnagyobb misztikusának skolasztikus tömörséggel és világossággal megírt műve, mely első ízben olvasható magyar nyelven. „A keresztény hit nem elégszik meg Isten puszta megismerésével, amint azt korunkban egynémely hitehagyó véli, hanem az ember számára a hit világosságát és tetteit rendeli, mert ezek nélkül a hit halott, s legfőképpen minden tettek legmagasabbikát, melyet más teremtmény el nem érhet, vagyis a lélek Istennel való tökéletes egységét és Őbenne való átalakulását. Az ember erre teremtetett, elsőrendű célja ez, minden Isten által nyújtott természetes es természetfeletti eszköz e célból rendeltetett, amennyiben valóban ezt kívánjuk és óhajtjuk, s egyesülésen nem mást értünk, mint két dolog eggyé tételét, ahol pedig a léleknek es Istennek kell egységgé, ugyanazon dologgá válnia.”


Raktáron
12
4 400 Ft
3 850 Ft
Tartalomjegyzék
Előszó (Szepesi Edit) ...................................................................................7 Első fejezet A természetes és a természetfeletti szemlélődésről...........................................................................................17 Második fejezet A szemlélődés kétféle módja, melyek a földi életben elérhető kétféle szemlélődésen alapulnak................................................... 25 Harmadik fejezet A szemlélődés fokáról, melyet a léleknek a szemlélődés azon mértéke szerint szükséges kiválasztania, melyben már járatos ................................................ 41 Negyedik fejezet A misztikus teológia gyakorlásához szükséges készségekről ...........................................................................51 Ötödik fejezet Arról, hogy miként szükséges a lemeztelenített értelemnek a misztikus teológia szemlélődésének útját járnia az élő hit által............................................................... 63 Hatodik fejezet Az emlékezet és az akarat megtisztításáról..............................71 Hetedik fejezet Az isteni erényekről és azok gyakorlásáról, melyek a misztikus szemlélődést elősegítik...............................81 Nyolcadik fejezet A misztikus teológia fokozatai, melyeket jelölni szokás.........................................................................91 Kilencedik fejezet Azokról a dolgokról, amelyek gátolják, s melyek elősegítik a misztikus teológiát ...................................97 Tizedik fejezet Az egyesítő út céljáról, a lélek Istennel való egyesüléséről és ezen egyesülés mibenlétéről ...................................................... 105 Jegyzetek......................................................................................................117 Hivatkozott irodalom és rövidítések ..........................................129 Képjegyzék ................................................................................................... 133
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek